Regulamin składania zamówień oraz warunki korzystania z serwisu internetowego

WAŻNE: KORZYSTANIE Z SERWISU INTERNETOWEGO WWW.EUROCORI.PL, SKLEP.EUROCORI.PL (NAZYWANYM DALEJ SERWISEM EUROCORI.PL) WYMAGA PAŃSTWA AKCEPTACJI PONIŻSZYCH WARUNKÓW ORAZ INFORMACJI. 

Wykorzystanie tego serwisu do innych celów niż został on przeznaczony jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody firmy FHU Euro Cori Serwis Piotr Fleszar (zwanej dalej Euro Cori).

W niniejszym regulaminie termin „Konsument” – zgodnie z art. 221 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93) oznacza osobę fizyczną dokonującą zakupu niezwiązanego z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

W niniejszym regulaminie termin „Kupujący” oznacza osobę fizyczną dokonującą zakupu niezwiązanego z jej działalnością gospodarczą lub zawodową jak i klientów niebędących konsumentami.

Wykorzystywanie tego serwisu do innych celów niż został on przeznaczony jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Euro Cori. 

1. Dostęp do serwisu

Osoba zgłaszająca sprzęt do naprawy lub też rejestrująca swoje konto w serwisie eurocori.pl może być poproszona o podanie pewnych danych osobowych. Obowiązkiem i w interesie osoby składającej zgłoszenie w serwisie eurocori.pl jest dopilnowanie, aby wszelkie podane dane były pełne oraz prawdziwe.

2. Własność serwisu

Cały materiał oraz zawartość serwisu eurocori.pl jest własnością firmy FHU Euro Cori Serwis Piotr Fleszar (nazywaną dalej Euro Cori) z siedzibą na os. Piastów 21 B, 31-624 Kraków, NIP 677-184-26-45, REGON 120317020, oraz innych firm, które dostarczyły swój materiał w celach marketingowych oraz handlowych. Żaden fragment lub całość tego serwisu, włącznie ze zdjęciami i grafiką nie może być kopiowany lub powielany w jakiejkolwiek formie, za wyjątkiem wydruku lub zapisu potwierdzenia złożonego zamówienia lub cennika usług, wykorzystywanego wyłącznie do celów osobistych i firmowych osoby składającej zgłoszenie, oraz śledzenia statusu zgłoszenia. Zabronione jest kopiowanie i w jakiejkolwiek formie wykorzystywanie całości lub fragmentów tekstów, opisów, zdjęć i grafiki bez pisemnej zgody właścicieli firmy Euro Cori. Wykorzystanie całości lub fragmentów tekstów, opisów i zdjęć bez zgody właścicieli firmy Euro Cori będzie skutkowało postępowaniem sądowym.

3. Linki

Serwis eurocori.pl może odwoływać się do innych serwisów internetowych nienadzorowanych lub administrowanych przez firmę Euro Cori. Firma Euro Cori nie analizuje zawartości innych serwisów internetowych, oraz nie jest odpowiedzialna za ich zawartość.

4. Ograniczona odpowiedzialność

Firma Euro Cori, jej kierownictwo, pracownicy, agenci, firmy stowarzyszone oraz dostawcy zawartości serwisu nie są odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody, włącznie ze szkodami finansowymi osoby lub firmy korzystającej z tego serwisu internetowego.

5. Inne warunki

Osoba korzystająca z serwisu eurocori.pl czyni to na własną odpowiedzialność. Zawartość serwisu eurocori.pl podawana jest bez jakiejkolwiek gwarancji poprawności. Treść serwisu eurocori.pl może zawierać błędy oraz nie być kompletna.

6. Pliki cookies

Serwis eurocori.pl korzysta z plików cookies, czyli małych plików tekstowych umieszczanych na dysku lub w pamięci Państwa komputera. Dzięki plikom cookies serwis eurocori.pl identyfikuje Państwa komputer i pozwala nam stwierdzić, czy odwiedzali Państwo wcześniej nasz serwis, pozwala na korzystanie przez nas z serwisu Google Analytics służącego do generowania statystyk odwiedzin czy też umożliwia poprawną pracę oprogramowania sklepu internetowego. Serwis eurocori.pl może wykorzystywać pliki cookie sesyjne (pozwalające na identyfikację numeru ID użytkownika między innymi po zalogowaniu do serwisu eurocori.pl), pliki cookie analityczne (analiza statystyk z Google Analytics pozwala nam na wyświetlenie stron internetowych serwisu eurocori.pl zgodnie z Państwa preferencjami i pomaga ją optymalizować) oraz pliki cookie targetujące (analizujące sposób korzystania z serwisu eurocori.pl, na których podstawie nasz system np. proponuje aktualną promocję lub przełącza język). Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych, które umożliwiałyby identyfikację konkretnego użytkownika komputera.

Większość przeglądarek internetowych domyślnie pozwala na umieszczanie plików cookies w Państwa komputerze, jednakże każdy użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej tak, żeby blokowała pliki cookies. Proszę mieć na uwadze, że nieakceptowanie przez Państwa plików cookies z serwisu eurocori.pl może spowodować ograniczenie funkcjonalności jego działania lub uniemożliwić dokonanie złożenia zamówienia.

7. Dane osobowe

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz mogą zażądać ich usunięcie. Państwa dane osobowe są automatycznie usuwane po zakończeniu realizacji zamówienia chyba że wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przez serwis eurocori.pl w celu informowania Państwa o nowych towarach, ich aktualizacjach oraz promocjach dostępnych w serwisie eurocori.pl. W każdym przypadku Państwa dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób i firm trzecich.

Ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych.

W związku z nowymi przepisami ogólnego rozporządzenia 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) „RODO” informujemy że Państwa dane przetwarzane przez firmę Euro Cori służą wyłącznie do odpowiedzi na Państwa pytanie wysłane przez formularz kontakotwy, e-mail lub telefon oraz prawidłowemu wystawieniu faktury VAT i wysłaniu przesyłki na podany przez Państwa adres.

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez firmę Euro Cori. Dokonując zamówienia produktu w naszym serwisie zostaną Państwo poproszeni o udzielenie zgody na postanowienia zawarte w tym regulaminie.

Wysyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy na stronie eurocori.pl poproszeni zostaną Państwo na wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres email i telefon kontakowy dla celów realizacji procesu wysłania i odpowiedzi na Państwa pytanie. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania oraz brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie procesu wysłania i odpowiedzie na pytanie, pobrania niektórych plików lub korzystania z giełdy ogłoszeń przez serwis eurocori.pl. Zakładając konto w serwisie eurocori.pl poproszeni zostaną Państwo o zgodę na  postanowienia zawarte w tym regulaminie.

Podczas składania zamówienia produktu w sewisie eurocori.pl jeżeli wybrano opcję wysyłki zamówienia poprzez firmę transportową (kurier, poczta) to na podstawie Państwa zgody na postanowienia niniejszego regulaminu Państwa dane (imię, nazwisko, adres wysyłki, telefon oraz adres email) mogą zostać powierzone firmie transportowej w celu realizacji wysyłki zamówionego towaru.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz mogą zażądać ich usunięcie. Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zmodyfikowane jeżeli poinformują nas Państwo o takiej konieczności. W  każdym przypadku Państwa dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób i firm trzecich.

Państwa dane wykorzystywane są tylko i wyłącznie przez firmę Euro Cori Serwis do realizacji procesu odpowiedzi na Państwa pytanie wysłane poprzez formularz kontaktowy lub podane w wysłaniej do nas wiadomości email lub telefonicznie, prawidłowemu wystawieniu faktury VAT lub wysłaniu przesyłki z zamówionym towarem na podany przez Państwa adres.


Zamówienia produktów w Euro Cori

Wszystkie towary znajdujące się w ofercie sklepu Euro Cori są legalnie wprowadzone na terytorium Polski oraz jeżeli nie zaznaczono w opisie produktu inaczej to są fabrycznie nowe z pełną gwarancją producenta. Przysługuje Państwu prawo złożenia reklamacji u producenta lub w naszej firmie w przypadku stwierdzenia niezgodności nabytego przez Państwa towaru z umową.

Złożone zamówienie w Euro Cori wskazuje produkty, ich ceny oraz ilości, które Kupujący chce zamówić i stanowi ofertę złożoną przez Kupującego. Sprzedawca Euro Cori zweryfikuje czy zamówienie takie może być przyjęte do realizacji. Zamówienie produktu w Euro Cori nie gwarantuje jego realizacji. Podana w opisie produktu dostępność może nie być aktualna. Jeżeli towar nie jest już dostępny i Euro Cori nie ma możliwości jego zakupienia to oferta Kupującego nie zostanie przyjęta lub zamówienie zostanie anulowane.

Dokonując zamówienia produktu w serwisie eurocori.pl na ostatnim etapie składania zamówienia zostaną Państwo poproszeni o akceptację niniejszego regulaminu. W przypadku składania zamówienia poprzez telefon lub e-mail zostaną Państwo poproszeni o akceptację niniejszego regulaminu. Brak Państwa akceptacji może spowodować niezrealizowanie zamówienia.

Euro Cori zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodność i rzetelność Kupującego lub gdy Kupujący podał nieprawdziwe lub fikcyjne dane.

8. Sposoby zamawiania towaru

  • poprzez automatyczny system zamawiania produktów na stronie sklep.eurocori.pl. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma email wraz ze szczegółami zamówienia oraz unikalnym numerem zamówienia,
  • telefonicznie pod numerem telefonu +48 662-152-744. Zamówienie Kupującego będzie ręcznie wprowadzone do systemu,
  • emailem na adres serwis@eurocori.com wysyłając imię i nazwisko Kupującego, adres wysyłki, dane do faktury VAT (nazwa, adres i NIP firmy) jeżeli jest wymagana, telefon kontaktowy oraz wyszczególnione zamawiane towary.

Po złożeniu zamówienia przez Kupującego sprzedawca Euro Cori wyśle do Kupującego e-mailem informację o złożonym zamówieniu. Informacja ta będzie jedynie potwierdzeniem otrzymania zamówienia lecz nie będzie potwierdzeniem przyjęcia oferty Kupującego.

Jeżeli Euro Cori zaakceptuje ofertę Kupującego to prześle Kupującemu e-mailem informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Po otrzymaniu tego e-maila przez Kupującego i zgody Kupującego dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży na odległość.

Potwierdzenie złożenia zamówienia wysyłane od Euro Cori poprzez e-mail wymaga potwierdzenia jego otrzymania przez Kupującego.

Podczas składania zamówienia produktu w sewisie eurocori.pl jeżeli wybrano opcję wysyłki zamówienia poprzez firmę transportową (kurier, poczta) to na podstawie Państwa zgody na postanowienia niniejszego regulaminu Państwa dane (imię, nazwisko, adres wysyłki, telefon oraz adres email) mogą zostać powierzone firmie transportowej w celu realizacji wysyłki zamówionego towaru.

9. Płatność

Płatność za zakup następuje w sposób wybrany przez Kupującego podczas zamówienia towaru.
Euro Cori umożliwia płatność za pomocą przedpłaty (przelewem na konto firmy Euro Cori), a także za pobraniem oraz w systemie ratalnym. Zamówienie niektórych produktów w serwisie eurocori.pl wymaga przedpłaty jako formy płatności.
Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny zgodnie z preferencjami Kupującego wskazanymi podczas składania zamówienia. Faktury i paragony fiskalne są wysyłane wraz z towarem na adres wysyłki podany przez Kupującego. Faktura VAT może ponadto zostać wysłana do Kupującego jako dokument PDF na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

Terminy płatności:

  • Dla płatności przedpłatą na konto wymagany termin zapłaty wynosi 14 dni od daty złożenia zamówienia. Dopiero po otrzymaniu środków na konto firmy Euro Cori nastąpi realizacja wysyłki zamówionego towaru.
  • Dla płatności za pobraniem u kuriera wymagana jest zapłata za zamówienie w momencie odbioru przesyłki od kuriera.
  • Dla zamówień z opcją odbioru osobistego w siedzibie firmy Euro Cori wymagana jest zapłata za zamówienie w momencie odbioru towaru.

10. Ceny towarów

Wszystkie ceny podane w serwisie eurocori.pl podawane są w formie cen brutto i podlegają negocjacji jeżeli taka informacja znajduje się w opisie towaru. Dla ułatwienia niektóre ceny podawane są zarówno jako brutto i jako netto, szczególnie dla kategorii sprzętu najczęściej kupowanego przez firmy a nie Klientów indywidualnych. Weryfikacja poprawności cen następuje po otrzymaniu zamówienia przez Euro Cori.

Koszty dostawy zamówionych produktów, jeżeli nie wybrano osobistego odbioru zamówienia wypisano na stronie http://sklep.eurocori.pl/koszty-dostawy/

11. Anulowanie lub zmiana zamówienia

Każdy Kupujący ma możliwość zmiany danych oraz zamawianych produktów lub anulowania zamówienia. Zmiana zamówienia lub jego anulowanie jest możliwe tylko do momentu wysłania zamówienia do Kupującego.

12. Zwroty towaru i prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru bez podania przyczyny oraz ponoszenia kosztów tego odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Odstąpienie może zostać dokonane poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pomocą formularza o odstąpieniu od umowy. Formularz odstąpienia od umowy jest dostępny na stronie internetowej http://sklep.eurocori.pl/docs/Formularz1.pdf
Konsument w celu odstąpienia od umowy jest zobowiązany przesłać wypełniony formularz lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mail serwis@eurocori.com lub na adres korespondencyjny firmy Euro Cori:

Euro Cori
Zaborze 34L
32-090 Słomniki

Firma Euro Cori niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy prześle Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia na adres e-mail wskazany przez Kosumenta podczas procesu zamówienia.
Konsument w przypadku odstąpienia od umowy nie poniesie kosztów związanych z tą umową jeżeli zamówiony towar zwróci tą samą drogą co najtańszy oferowany przez Euro Cori sposób dostarczenia towaru.
Konsument jest obowiązany zwrócić towar firmie Euro Cori niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie rzeczy przed jego upływem na adres firmy Euro Cori:

Euro Cori
Zaborze 34L
32-090 Słomniki

Kupujący jest zobowiązany przesłać towar do Euro Cori w sposób zabezpieczający przed jego zniszczeniem lub uszkodzeniem podczas transportu. Sposób zwrotu towaru (np. kurierem lub osobiście) jest dowolny, jednakże w obowiązku Kupującego jest dopilnowanie, aby zwracany towar dotarł do Euro Cori nieuszkodzony. Każdą przesyłkę warto ubezpieczyć do wartości zwracanego towaru. Firma Euro Cori nie ponosi odpowiedzialności za zwracany towar jeżeli został uszkodzony lub zagubiony w transporcie z winy Kupującego lub przewoźnika.

Zwracany produkt musi być kompletny. Jeżeli otrzymali Państwo od nas towar w dodatkowym opakowaniu ochronnym to zwracany towar również należy zwrócić w takim samym lub podobnym opakowaniu ochronnym. Wiele fabrycznych opakowań produktów stanowi część wartości produktu i jest integralną częścią zamawianego produktu. Obowiązkiem i w interesie osoby wykonującej zwrot towaru jest dopilnowanie, aby zwracany towar dotarł do siedziby Euro Cori w takim samym stanie, w jakim został do Państwa wysłany. Dotyczy to niektórych grup produktów jak na przykład niektórych kamer, których nie należy transportować bez nieuszkodzonego, fabrycznego, specjalnie zaprojektowanego opakowania. Niektóre kamery posiadają fabrycznie nałożoną specjalną powłokę, której zarysowanie lub inne uszkodzenie powoduje utratę parametrów pracy urządzenia lub uniemożliwia jego użytkowanie i może spowodować utratę gwarancji producenta. Tego typu fabryczne opakowanie uniemożliwia uszkodzenie takiej powłoki.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwroty przyjmowane są tylko wtedy, gdy produkty (oraz opakowanie jeżeli stanowi integralną część produktu) nie zostały w żaden sposób uszkodzone a jedynie wykorzystane w sposób niewykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwracany produkt musi być kompletny.

Firma Euro Cori nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia od Konsumenta o odstąpieniu od umowy oraz po otrzymaniu zwracanego produktu zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu, z wyżej wymienionymi zastrzeżeniami niniejszego działu. Euro Cori dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument.

13. Reklamacje

Kupujący może złożyć reklamację za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej http://sklep.eurocori.pl/reklamacja-zamowionego-produktu/, poprzez email na adres serwis@eurocori.com, telefonicznie pod numerem +48 662-152-744 lub listownie na adres siedziby firmy:

Euro Cori
Zaborze 34L
32-090 Słomniki

Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji odnośnie wykonania umów łączących go z firmą Euro Cori.
W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej firma Euro Cori ponosi odpowiedzialność określoną przez Kodeks cywilny, w szczególności w art. 556 oraz 5561-5563 k.c. Jeżeli zakupiony towar jest objęty gwarancją producenta Kupujący może zgłosić żądania z tytułu udzielonej gwarancji.

Poprawnie złożona reklamacja zawiera wszystkie niezbędne do rozpatrzenia reklamacji informacje, czyli imię i nazwisko osoby reklamującej towar, numer zamówienia, opis wady produktu oraz sposób kontaktu z osobą reklamującą towar (np. adres email, telefon, adres pocztowy).

Konsument w trakcie składania reklamacji jest proszony o określenie czy korzysta z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, czy też z uprawnień wynikających z ustawy (np. roszczenie z tytułu niezgodności towaru z umową), przy czym korzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji nie wyłącza uprawnień wynikających z obowiązujących ustaw.

Firma Euro Cori odpowie na poprawnie złożoną reklamację w przeciągu maksymalnie 14 dni od daty złożenia reklamacji.

Firma Euro Cori ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta przez 2 lata od daty zakupu. Jeżeli jednak określony przez Euro Cori lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej odpowiedzialność Euro Cori jest wyłączna na podstawie w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.

14. Odbiór odpadów
Umożliwiamy naszym Klientom oddanie zużytego sprzętu elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstwa domowego w ilości takiej samej jak nowy zakupiony sprzęt. Nie pobieramy opłat za utylizację oddanego sprzętu.

 

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień Kupującego, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity z dnia 17 maja 2006 r. – Dz. U. Nr 90, poz. 631) oraz przepisy ogólnego rozporządzenia 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Firma Euro Cori dołoży wszelkich starań, aby ewentualne sytuacje sporne rozwiązywane były na drodze polubownej i na korzyść Kupującego. W przypadku braku porozumienia pomiędzy Euro Cori a Kupującym sporne sytuacje rozpatrywane będą na drodze sądowej zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego i ustawami szczególnymi.

Administatorem Państwa danych osobowych jest:

FHU Euro Cori Serwis Piotr Fleszar
os. Piastów 21B
31-624 Kraków
email: sklep@eurocori.pl
tel: 662-152-744

Ostania zmiana i uaktualnienie: 24.05.2018